CONDICIONS GENERALS

 

Condicions generals de venda de serveis turístics.

Les presents Condicions Generals regulen la venda de serveis turístics que es comercialitzen a través d’aquesta plataforma.

Turisme de l’Espluga.
Adreça: Pl. Mil·lenari, 1. 43440 L’Espluga de Francolí
Telèfon: 977 87 12 20
E-mail de contacte: turisme@esplugadefrancolí.cat
Horari Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9,00 a 13,00 i de 15,00 a 18,00. Dissabtes de 10,00 a 14,00 i de 16,00 a 19,00. Diumenges i festius de 10,00 a 14,00.

Pots modificar les teves dades en el teu perfil quan vulguis.

 

1. PROCÉS DE COMPRA:

El procés de contractació consta de diversos passos:

  • PRIMER: Escull els serveis que vulguis comprar i acte seguit el sistema et demanà les teves dades. Hauràs de crear un login i un password que et servirà per ara i per a futures compres.
  • SEGON: En el termini màxim de 24 hores, la plataforma envia un correu electrònic a l’Usuari confirmant-li la contractació. Aquest correu electrònic assignarà un codi de referència de la compra i detallarà les característiques del servei.
  • TERCER: Turisme de l’Espluga arxivarà els documents electrònics en què es formalitzi el contracte entre l’usuari i el prestador del servei.

 

2. SISTEMA DE PAGAMENT :

Les compres efectuades en aquesta web, mitjançant targetes o transferències emeses per qualsevol financera nacional o estrangera en què s’efectuï l’autenticació de la identitat del titular de la targeta, són gestionades per les diferents entitats bancàries. Com a norma general, tots els pagaments s’han de fer en euros, independentment del sistema de pagament i del país procedent de la compra .

S’emetrà factura pel prestador un cop finalitzat el servei si ho demaneu.

 

3. RECLAMACIONS I DEVOLUCIONS:

La llei reconeix als clients CONSUMIDORS de la Unió Europea el dret de desistir de la seva contractació durant un termini de catorze dies.
Pot exercí aquest dret mitjançant un correu electrònic adreçat al prestador del servei
Per raons de logística i prestació del servei NO es pot desistir del contracte quan restin menys de 24 hores per la seva execució.

 

4 . SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència o reclamació l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça que consti en el contacte, aquest és el camí més adient.
Com CONSUMIDOR vostè pot demanar fulls de reclamacions al domicili social de la prestadora o descarregar-les en http://www.consum.cat/doc/doc_62342195_2.pdf.

 

5 . LLEI APLICABLE I FUR

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació entre vosaltres i el prestador amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Tarragona, en cas de ser comprador EMPRESA.
En el cas de CONSUMIDOR, el prestador es sotmetrà a la jurisdicció del domicili del mateix.
Aquest document s’arxiva en els nostres sistemes informàtics, com a acreditació del procés de compra i pots descarregar- fàcilment del portal quan vulguis.

Informem que segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524-2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. No obstant, Turisme de l’Espluga decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que es considera que els conflictes poden i haurien de resoldre’s fora d’aquests àmbits, i per tant, aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzin el nostre sistema d’atenció al client.

 

Els usuaris que desitgin rebre factura de la seva compra hauran d’omplir el formulari cliclant aquí i enviar-lo a turisme@esplugadefrancolí. En un termini màxim de 4 dies rebran la factura per correu electrònic.