MUSEU FASSINA BALANYÀ

VISITA GUIADA A L’ANTIGA DESTI·LERIA D’ALCOHOL DEL SEGLE XIX

Visita adreçada a alumnes a partir de Secundària.

El Museu de la Fassina Balanyà és una antiga fàbrica d’aiguardent que va estar en funcionament des de meitats del segle XIX i durant més de cent anys. Pel seu bon estat de conservació i restauració, la Fassina Balanyà és un dels 28 museus científics i industrials del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).

Durant la visita a la Fassina els escolars veuran el procés d’obtenció de productes d’alt valor com l’alcohol, els pinyols i el tartrat, a partir d’un residu com la brisa del raïm (la pell, el pinyol i la rapa), i s’adonaran que la intel·ligència va ser anterior a la tecnologia.

L’alcohol no serveix només per l’elaboració de begudes sinó que té un gran ventall d’aplicacions en el camp de la perfumeria, com les colònies o els sabons, les medicines, les pintures i molts d’altres.

La visita acaba amb una destil·lació en directe en un alambí de vidre de laboratori  i amb el joc de la Fassina, on els alumnes reprodueixen el cicle de producció de la Fassina Balanyà.