Per a totes aquelles escoles que no han pogut venir a visitar les Coves de l’Espluga a causa del Covid19, s’ha creat un joc-qüestionari Kahoot  on els alumnes poden posar a prova  els seus coneixements de Prehistòria, que s’ha fet arribar als mestres perquè ho utilitzin com a recurs educatiu pels seus alumnes.

Share This