Visita les Coves de l’Espluga i la Fassina Balanyà (antiga fàbrica d’aiguardent): 9,20€ adults i 6.50€ infants (de 9 a 14 anys).

Share This