CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web www.esplugaturisme.cat, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través d’aquest lloc web.

Turisme de l’Espluga disposa d’una pàgina web de productes. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar la condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts haurà de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

 

USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través d’aquest lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, i on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació negocial.

Per poder realitzar les compres no és necessari que sigui donat d’alta com a usuari registrat si no ho desitja ; sinó que tan sols haurà d’emplenar el formulari de comanda online, acceptant el tractament d’aquestes de conformitat amb la normativa de protecció de dades i en els termes detallats a l’avís legal i política de privacitat.

En aquest cas, l’usuari no disposarà d’un compte propi on pugui accedir i revisar les seves compres, promocions… essent tan sols les dades facilitades per poder realitzar la compra sol·licitada.

 

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascun dels productes oferts, així com les seves característiques.

Els preus de la pàgina web inclouen IVA. Els preus poden canviar en qualsevol moment però els possibles canvis no afectaran a les comandes amb respecte a les que ja s’hagi enviat la Confirmació de Comanda.

Les compres efectuades en aquesta web, mitjançant targetes o transferències emeses per qualsevol financera nacional o estrangera en què s’efectuï l’autenticació de la identitat del titular de la targeta, són gestionades per les diferents entitats bancàries. Com a norma general, tots els pagaments s’han de fer en euros, independentment del sistema de pagament i del país procedent de la compra.

En cap cas, ni Turisme de l’Espluga ni l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí emmagatzema aquestes dades, donat que només són guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix la plataforma de pagament; qui informarà i abonarà a Turisme de l’Espluga de Francolí el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix.

Una vegada comprovat que el procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria per qualsevol dels mitjans disponibles, Turisme de l’Espluga emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada per l’usuari i s’adjuntarà una copia a la comanda.

Si ho desitja, podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic o per telèfon a 977 87 12 20, per sol·licitar el que li remetem el comprovant de compra o la factura dels serveis.

 

DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra, l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic, al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment.

No s’accepten devolucions per desistiment en els serveis quan restin menys de 24 hores per la seva execució.

 

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE:

S’informa que Turisme de l’Espluga, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten a la Web.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

L’empresa es reserva el dret a modificar aquesta Política en qualsevol moment, informant dels canvis substancials realitzats. Aquests canvis no tindran efectes retroactius – llevat que es tracti d’imposicions legals – i seran d’aplicació 30 dies de la publicació de l’avís corresponent. Si l’usuari no està conforme amb les modificacions, li recomanem no fer ús de la web.

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.